Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 1) 13 Kalem Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 15-01-2021 Son Geçerlilik Saati 23:50
Tarih 07-01-2021 Ekleyen Şef Haluk DEMİRAĞ
Duyuru Detayı

 

 • Proje Numarası:   2020/19
 • Projr Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin EROĞLU
 • İşin Niteliği: 13 Kalem Mal ve Malzeme Alımı                                             
 • Tekliflerin en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar BAP Otomasyon Sistemi üzerinden online verilmesi gerekmektedir.
 • Online teklif verilebilmesi için BAP Otomasyon Sistemine üye olmak zorunludur.
 • Elden, posta veya kargo yoluyla gelen teklifler de  değerlendirilmeye alınacaktır.
 • Firma bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve boş sütun bulunmayacaktır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacak ve istekli alım dışı bırakılacaktır.
 • Teknik şartnamesi  bulunan  alımlarda  "Teknik Şartnameye Cevap" metni ve istenmiş ise katalog bilgileri yine BAP Otomasyon sistemine mutlaka eklenmelidir. Teknik şartnameye cevap verilmemesi halinde istekli, ihale dışı bırakılacaktır.
 • Teklif edilen ürünün marka ve modeli mutlaka belirtilecektir.
 • Alternatif teklif sunulmayacak olup, sunulması halinde isteklinin bütün teklifleri geçersiz sayılacaktır.
 • Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen)  İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlülüklerine taahhüdün yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir. Ayrıca aynı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için istekliler; kendileri veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermeyeceklerdir.

   


Satınalınacak ürünler (Onay No: 1)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 CBR & Marshall & Tek Eksenli Test Cihazı. 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
2 Standart Proktor Kalıp. ASTM / AASHTO / CNR. 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
3 Modifiye Proktor Kalıp. ASTM / AASHTO / CNR. 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
4 Standart Proktor Tokmak. ASTM / AASHTO / CNR. 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
5 Modifiye Proktor Tokmak, ASTM / AASHTO / CNR. 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
6 Cep Tipi pH metre 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
7 Yükleme Çerçevesi (9:1, 10:1, 11:1 oranlı yükleme kolları) 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
8 Konsolidasyon Masası. 3 oedometre taşıma kapasiteli. 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
9 Konsolidasyon hücresi. Ø 50 mm. Alt ve Üst poroz taşı, Basınç Yastığı ve Kesme Halkası ile birlikte. 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
10 Analog Komparatör Saati, 10 x 0,01 mm 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
11 32 kg Ağırlık Seti (1x 10 kg, 3x 5 kg, 2x 2 kg, 1x 1 kg, 3x 0,5 kg, 2x 0,25 kg) 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
12 Hızlı Karıştırıcı; 400/600 dv/dk. 220 V, 50-60 Hz, 1 ph 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx
13 Analog Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı. 1 Adet BAP Toplam Şartname.docx

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__